Biškopībs produkciju piedāvā uzņēmums Plašumi. Bišu novietnes ir izvietotas vairākās vietās Rāznas nacionālā parka teritorijā, kur bitītes var ievākt medu ekoloģiski tīrās un bioloģiski daudzveidīgās pļavās, mežos, purvos, kur nav attīstība intensīva lauksaimniecība. Lai iegūtu monofloro medu bites tiek vestas ganībās.